Изабери секцију!

У нашој школи организован је рад многих секција. Оне су добровољног карактера, односно свако дете може да се определи коју секцију жели да похађа, а у складу са својим склоностима и способностима.

У млађим разредима организован је рад следећих секција:

- ликовна секција

- рецитаторска секција

- креативна радионица

- додатна настава математике

- глума

- хорић

У старијим разредима деца могу да похађају додатне часове у оквиру следећих секција:

- еколошка секција

- новинарска секција

- фото секција

- додатна настава биологије

- додатна настава хемије

- додатна настава математике

- географска секција

Све ове активности омогућавају ученицима да се развијају у домену који их највише интересује, а самим тим и помогне им да лакше и лепше открију чиме би се у будућности желели бавити.