Психолошко-педагошка служба

Поремећај понашања

СПЕЦИФИЧНИ  РАЗВОЈНИ  ПРОБЛЕМИ  У ПУБЕРТЕТУ  И  АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ  КОД  УЧЕНИКА  ОСНОВНИХ  И  СРЕДЊИХ  ШКОЛА

Велики проблем у основним и средњим школама,данас је,  свакако, ПОРЕМЕЋАЈ ПОНАШАЊА код многих ученика. Најновија истраживања показују да чак 20 % укупног броја ученика основних и средњих школа имају мање или веће поремећаје у понашању.

Узроци за развој овог проблема су многобројни, али су првенствено или бар у већини случајева ограничени на породицу и породичну средину, или су то специфични поремећаји из детињства; разни тик поремећаји, муцање.....

Опширније: Поремећај понашања

Обавезе и одговорности ученика

Обавезе и одговорности и ученика, произилазе из Закона о основама система образовања и васпитања у Основној школи.

Ученик има обавезу да :- редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;- поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;- ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

Опширније: Обавезе и одговорности ученика

Чиниоци успешног учења

Вероватно сви мање-више мислимо да знамо шта је учење. Мали број људи, међутим, зна шта све може да утиче на сам процес учења и како треба да се најефикасније учи (претпостављам да ти учење и није баш најомиљенија животна преокупација мада је врло корисна). Зато намеравам да покушам да ти неким информацијама откријем како да учиш правилно, ефикасно и уз мање напора и стреса.

Издвајам најважније чиниоце учења на које је потребно да обратиш посебну пажњу

Опширније: Чиниоци успешног учења

Избор занимања

Волео бих да те подсетим да се људи међусобно разликују, да нису сви подједнако способни за све и да зато приликом избора занимања поведеш рачуна о томе да оно одговара твојим способностима и особинама личности.

На крају си основне школе. Ближи се тренутак када треба да изабереш средњу школу, а тиме и свој професионални пут. Знам да те због тога притискају многе дилеме, да постављаш питања, да те муче сумње и да тражиш одговоре.Доношење одлуке о избору занимања је врло захтеван процес. Пре уласка у тај процес требало би да се добро информишеш о што је могуће више занимања.

Опширније: Избор занимања