Запослени

Запослени у школи

 

 

Директор

Филиповић Момир

 

 

Секретар

Голић Светлана

 

 

Педагог

Докмановић Нереа

 

 

Психолог

Миленковић Миле

 

 

Рачуноводство

Симић Иван

Боровац Зорица

 

Библиотекар

Стевановић Јелена

 

 

Наставници

Учитељи

Терзић Зорица

Петровић Власта

 

 

Радивојевић Горан

 Поповић Јелена

 

 

Јекић Милена

 Арсић Милена

 

 

Милошевић Надица

Марковић Весна

 

 

Милошевић Мирјана

Ружић Радосава

 

 

Лугоња Марина

Стојковић Сандра

 

 

Остојић Верица

Милутиновић Светлана

 

 

Јоксимовић Наталија

Васиљевић Милица

 

 

Ризнић Биљана

Стојсављевић Татјана

 

 

Дијана Обрадовић

 Његовановић Горица

 

 

Николић Јована

Мачужић Жељка

 

 

Крнета Јована

Лукић Наташа

 

 

Добричинац Ивана

 

 

 

 

 

 

Српски језик

Радојичић Софка

Раилић Наташа

 

 

Николић Светлана

Кузминац Вукмирица Драгана

 

 

 

 

 

Енглески језик

Стефановић Татјана

Миљковић Виолета

 

 

Јелена Јањанин

Ирена Кнежевић

 

 

 

 

 

Немачки језик

Зејак Ивана

Пеовић Милош

 

 

 

 

 

Математика

Авалић Дијана

Стјепановић Мирјана

 

 

Митић Милена

Јелена Илић

 

 

 

 

 

Историја

Цветић Неготинка

Петровић Урош

 

 

 

 

 

Биологија

Вујин Нада

Милинковић Ана

 

 

Вркљан Весна

 

 

Географија

Станојевић Олгица

Тртица Раденко

 

 

 

 

 

Физика

Бањац Мирјана

 

 

 

 

 

 

Хемија

Милинковић Ана

 

 

 

 

 

 

Музичка култура

Хршак Вања

 

 

 

 

 

 

Ликовна култура

Филиповић Милош

Петровић Небојша

 

 

 

 

 

Физичко

Мосуровић Раденко

Чејовић Дарко

 

васпитање

 

Петровић Јована

 

 

 

 

 

Техничко

Павловић Љубинка

Рутић Ранко

 

образовање

 Клисура Његош

 Прпа Александра

 

 

 Душан Мицић

 

 

       

Информатика

Мицић Душан

 Љубиша Влајковић

 

 

 Јелена Илић

Дијана Авалић

 
       

Веронаука

Илић Милан

 

 

 

 

 

 

Ваннаставно особље

 

 

 

 

Домар

Милошевић Миодраг

Мифтаревић Анђелко

 

 

 

 

 

Сервирка

Глушац Зора

 

 

 

 

 

 

Спремачице

Петровић Весна

Раниловић Душанка

 

 

Алексић Љиљана

Максимовић Светлана

 

 

Вукићевић Снежана

 Лукановић Мирјана

 

 

Милојевић Сања

Ристић Марија

 

 

Марић Даница

Николић Душица

 

 

Шкобић Ружа

Нада Тороман

 

 

Верослава Мијатовић