"Грас", Батајница

"Грас" је предузеће за трговину и услуге из Батајнице. Поклонио нам је четири штампача, 2009. године.

Галеника а.д.

два телевизора дигитални фотоапарат ДВД плејер

2009. године