Цвеће

комшија Драган, цвеће за хол школе, 2010. године Maрија и Новак Родић, цвеће за хол школе, 2010. године Савет родитеља I3, цвеће за учионицу, 2010.године