Цвјетићанин Милан са породицом

Слика Михајла Пупина и слика светог Саве, 2010. године