"Грас", Батајница

"Грас" је предузеће за трговину и услуге из Батајнице. Поклонио нам је четири штампача, 2009. године.