Запослени у школи

 

Директор Комненић Драган  
Секретар Голић Светлана  
Педагог Докмановић Нереа  
Психолог Миленковић Миле  
Рачуноводство Симић Иван Боровац Зорица
Библиотекар Стевановић Јелена  
Наставници
Учитељи Терзић Зорица, Лугоња Марина Петровић Власта, Стојковић Сандра
  Радивојевић Горан, Николић Јована  Поповић Јелена
  Јекић Милена  
  Милошевић Надица, Арсић Милена Вуковић Нађа, Марковић Весна
  Милошевић Мирјана Ружић Радосава
  Остојић Верица Милутиновић Светлана
  Басалић Наталија Васиљевић Милица
  Ризнић Биљана Стојсављевић Татјана
  Девура Драган  Његовановић Горица
     
Српски језик Радојичић Софка Раилић Наташа
  Николић Светлана Кузминац Вукмирица Драгана
     
Енглески језик Алагић Весна Миљковић Виолета
  Стефановић Татјана Гужвић Сања
     
Немачки језик Гајић Ана Пеовић Милош
     
Математика Јанковић Весна Вућићевић Мирјана
  Митић Милена Стојнић Ирт Слађана
     
Историја Цветић Неготинка Тошић Ивана
     
Биологија Вујин Нада Милинковић Ана
   Вркљан Весна  
Географија Станојевић Олгица Тртица Раденко
     
Физика Бањац Мирјана  
     
Хемија Радић Мира Милинковић Ана
     
Музичка култура Хршак Вања  
     
Ликовна култура Филиповић Милош Петровић Небојша
     
Физичко Мосуровић Раденко Чејовић Дарко
васпитање   Петровић Јована
     
Техничко Павловић Љубинка Рутић Ранко
образовање Филиповић Момир  Прпа Александра
     
Веронаука Илић Милан  
     
Ваннаставно особље
     
Домар Милошевић Миодраг Мифтаревић Анђелко
     
Сервирка Глушац Зора  
     
Спремачице Петровић Весна Раниловић Душанка
  Алексић Љиљана Максимовић Светлана
  Вукићевић Снежана Стојсављевић Весна
  Милојевић Сања Ристић Марија
  Тепић Босиљка Николић Душица
  Шкобић Ружа  Лукановић Мирјана
  Марић Даница